vineri, 26 iulie 2013

Nucul
Hodine Hristos pe Cruce
Aşezat la o răscruce
Eu privesc uimit la Dânsul
Şi mă podideşte plânsul

La răscruce-i groapă nouă
Stropită cu stropi de rouă
Împrejur e iarbă grasă
Nu să vede nicio casă

Groapa e pentru haiducul
Ce-o sădit în grabă nucul
Din care să facem ladă
Celui ce piere din sfadă

Tot aşa pieri şi dânsul
So’ntâmplat s-audă râsul
Celei ce i-o căzut dragă
Plecată s’adune fragă

Venea’ncet pe cărăruie
Fraga era amăruie
Roşie’n obraz, Gheorghiţă
O’ntâlnit-o’n poieniţă

Dup-un timp, venind acasă
Ei şedeau, râzând, la masă
Blide două, iar haiducul
O sădit atuncea nucul

Auzind de întâmplare
M-am grăbit să-i dau cântare
Din haiduc şi din Gheorghiţă
Crească flori de lămâiţă

Eu văzând-o pe mândruţă
M-am ascuns dup-o crenguţă
Să n-am parte de vreo ladă
Făcută după o sfadă

Nucul nostru crească mare
Mândra hodină nu are
Râsul ei fie uitare
Numai azi mai este floare.

Pr. Marius Demeter

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 74, iulie-august 2013


Niciun comentariu: