vineri, 30 noiembrie 2012

Editorial: Vine o vreme… "Drumeţule, nu există drum, drumul se face mergând..." (Antonio Machado)

Vine o vreme când ne aducem aminte că suntem doar călători prin viaţă. Sfârşitul de toamnă, cu frunze sfâşiate de vânt şi ploi, cu petale ofilite şi zile mai scurte, ne conferă un bun prilej de meditaţie. Ne face să privim adânc în noi înşine. Ascultând tăcerea norilor, îmi dau seama că în fiecare dintre noi există bine şi rău, alb şi negru, întuneric şi lumină, toamnă şi primăvară
Vine o vreme când conştientizăm ce e important şi ce nu; că un pumn de arginţi sau aşa-zisa "onoare" a vreunei funcţii înalte nu ne aduc fericirea şi nici măcar nu ne ajută să o cumpărăm.
Vine o vreme când ne aducem aminte cine suntem noi cu adevărat şi care este rostul vieţii noastre pe pământ, că omul a fost zidit pentru nemurire iar viaţa noastră pământească încă de aici este o pregătire pentru viaţa viitoare: "nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea viitoare" (Evrei 13, 14).
Vine o vreme când ne dăm seama ce merită şi ce nu: aici, acum şi pentru acest trup stricăcios sau de aici, de acum şi pentru suflet, pentru veşnicie. Pe pământ, omul "acest pumn de ţărână umbrit de raza veşniciei" se pregăteşte pentru a-şi împlini chemarea sa spre desăvârşire.
Vine o vreme când moşii şi strămoşii noştri, pierduţi în negura amintirior, sunt lângă noi, cerându-ne socoteală pentru faptele noastre, pentru alegerile noastre, pentru viitorul nostru şi de ce nu? – al lor. Ei s-au jertfit pe altarul ţării şi al credinţei strămoşeşti, iar noi ne căutăm identitatea printre străini sau ne mulţumim pur şi simplu cu resemnarea şi pasivitatea. Uităm adeseori că adevărata putere a unei naţii vine din determinarea, din munca şi din forţa fiecăruia dintre membri săi.
Deşi trăim într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, trebuie să conştientizăm bucuria de a fi noi înşine împreună cu ceilalţi, conştienţi de miracolele pe care le trăim zi de zi. Viaţa spirituală nu e o viaţă de legi, ci o viaţă de împărtăşire şi de dragoste. Aici, în aceasta lume, e singurul loc unde ne putem mântui. Oamenii nu pot trăi cu adevărat decât unii pentru alţii şi împreună cu alţii, nu unii paralel cu alţii.
Vine o vreme când călătoria noastră pe pământ ia sfârşit, iar corabia vieţii noastre ajunge în port. Atunci, doar faptele vorbesc în locul nostru…
Diac. Claudiu Păun

 Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 69 - noiembrie 2012

Niciun comentariu: