vineri, 16 octombrie 2009

La Dejani, sub Acoperământul Maicii Domnului

Pe data de 1 octombrie, Biserica noastră a serbat Acoperământul Maicii Domnului. În Ţara Făgăraşului această sărbătoare este marcată în mod deosebit, pentru că este hramul aşezământului monahal de la Dejani. Încă de dimineaţă, poiana mănăstirii a devenit neîncăpătoare pentru pelerinii care au venit, în număr mare, către acest “Tabor al Ţării Făgăraşului”, pentru a o cinsti pe Maica Domnului, dar şi pentru a participa la slujba de sfinţire a noului paraclis.


În 2003, de hramul bisericii mari, Preasfinţitul Visarion Răşinăreanul, Episcopul Vicar din acea vreme, a pus piatra de temelie a unui nou paraclis, de dimensiunile unei biserici. Iată că, după şase ani, Dumnezeu a rânduit ca tot Părintele Episcop să oficieze şi slujba de sfinţire, acum în calitate de Episcop al Tulcii, împreună cu Preasfinţitul Andrei Făgărăşeanul, actualul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, şi un sobor de 50 preoţi şi diaconi veniţi din întreaga Ţară a Făgăraşului şi nu numai.
A fost o zi cu adâncă semnificaţie toţi cei prezenţi, slujitori şi pelerini, veniţi la Mănăstirea Dejani, departe de lume şi zgomot, pentru a participa la sfinţirea acestui nou locaş din incinta obştii monahale, care poartă hramul „Schimbarea la Faţă”.
Atmosfera întregii zile a fost una de adevărată trăire duhovnicească. Slujba a debutat cu Acatistul Acoperământului Maicii Domnului, urmat de Sfânta Liturghie. La finalul acesteia, Părintele Stareţ, Ieromonahul Varlaam, a fost hirotesit singhel, iar ierodiaconul Chiril a primit distincţia de arhidiacon, pentru toate eforturile depuse de la înfiinţarea mănăstirii până în prezent. Totodată, Preasfinţitul Andrei a acordat acte de cinstire ctitorilor şi binefăcătorilor care au sprijinit de-a lungul anilor mănăstirea Dejani.
La sfârşitul solemnei festivităţi, părintele stareţ Varlaam le-a mulţumit în mod special celor doi ierarhi prezenţi la acest ceas de rugăciune şi de binecuvântare, dăruindu-le câte un engolpion, ca semn al recunoştinţei şi alesei preţuiri pentru dragostea arătată. Credincioşii prezenţi au trecut apoi cu toţii prin sfântul altar pentru a se închina. Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frăţească, organizată de către mănăstire.
Din biserica mare, cu hramul cinstitului Acoperământ, icoana Maicii Domnului cu Pruncul în braţe, făcătoare de minuni, rămâne să vegheze asupra Mănăstirii Dejani: “Împărate Ceresc, primeşte pe tot omul care se roagă Ţie şi cheamă numele meu întru ajutor, ca să nu plece nimeni de la faţa mea neajutorat şi neascultat” (Acatistul Acoperământului Maicii Domnului, icosul 10).
Diac. Claudiu Păun

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 33 - octombrie 2009

Niciun comentariu: