miercuri, 31 august 2011

Editorial: Reţetă de viaţă veşnică„Aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.” Iată o reţetă de viaţă veşnică parcă anume pregătită de Dumnezeu cel mai dinainte ştiutor a toate pentru omul contemporan, mare amator al tabletelor de stil de viaţă! „Să-L cunoşti pe Dumnezeu” sună frumos şi uşor de realizat, mai ales când se găsesc atâtea cărţi religioase în librării. Şi totuşi, un subcapitol dintr-o carte de căpătâi a teologiei dogmatice ortodoxe se numeşte „Cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii”. Ce înseamnă aceasta? Iată ce spune Părintele Stăniloae: „această cunoaştere se impune tuturor creştinilor în viaţa practică. Pe Dumnezeu îl cunoaşte fiecare credincios în acţiunea Lui providenţială prin care este condus în împrejurările particulare ale vieţii sale, uneori hărăzindu-i-se bunuri, alteori fiind privat în mod pedagogic de ele... E o cunoaştere palpitantă, apăsătoare, dureroasă, bucuroasă... În ea, fiinţa noastră trăieşte practic bunătatea, puterea, dreptatea, înţelepciunea lui Dumnezeu, grija lui atentă faţă de noi, planul special al lui Dumnezeu...”.
Dintr-o dată, aflăm că viaţa noastră este ea însăşi o întâlnire cu Dumnezeu, că fiecare necaz sau bucurie reprezintă o treaptă în cunoaşterea Lui. Boala mea, nereuşita la examen, păcatul meu cât şi succesul, bunăstarea sau sănătatea mea sunt împrejurări în care Hristos aşteaptă să fie descoperit ca Purtătorul de grijă. Pe de o parte, situaţiile limită din viaţa noastră, suferinţa, neajutorarea ne fac să-l căutăm pe Dumnezeu cu toată inima şi cu maximă responsabilitate. De aceea şi răspunsul revelator al lui Dumnezeu este pe măsură. Pe de altă parte, bucuriile de care avem parte ni-L descoperă pe Dumnezeu ca „vistier al bunătăţilor”. Atâta doar să nu uităm că Cel care (ne) dăruieşte aşteaptă să-L recunoaştem în chipul celor ce au nevoie de dar din darul nostru.
Într-un fel sau altul, a-L cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a te baza pe El în orice împrejurare a vieţii. A nădăjdui. A intui în El izvorul fiinţei tale. „Gustaţi şi vedeţi...!”
Pr. Sergiu Dudan

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 55 – august 2011

Niciun comentariu: