miercuri, 10 decembrie 2008

Mesaje de sărbători

„Sărbătorim cu toţii Naşterea după trup a Fiului Unul Născut al lui Dumnezeu, care vine din nou, ca în fiecare an, în casele, în bisericile şi sufletele noastre, revărsând pretutindeni lumina, pacea şi binecuvântarea ei dumnezeiască. Minune mare s-a săvârşit în noaptea de taină în peştera de lângă Betleemul Iudeii: Fecioara Preacurată ţine în braţe şi culcă în ieslea umilă un Prunc dumnezeiesc – pe Fiul Cel veşnic al Tatălui, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut mai înainte de veci, lumină din lumină, aşteptarea patriarhilor şi a proorocilor şi nădejdea de izbăvire din suspinul păcatelor a întregului neam omenesc. Magii de la Răsărit cu steaua călătoresc şi se închină Pruncului dumnezeiesc împreună cu smeriţii păstori. Lor li se alătură îngerii din ceruri care aduc de sus solia cerească: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”
Urăm din toată inima tuturor credincioşilor noştri, realizatorilor şi cititorilor acestei frumoase publicaţii a protopopiatului Făgăraş, ca Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului, împreună cu cele următoare ale Anului Nou şi Bobotezei, să le petreceţi cu sănătate şi cu bucurie, învredniciţi de Dumnezeu să le ajungeţi încă întru mulţi şi fericiţi ani!“
† Dr. Laurenţiu Streza Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

„Naşterea Pruncului divin în peştera Betleemului împlineşte în lume Taina Întrupării, a înomenirii Fiului lui Dumnezeu, din iubire, pentru a mântui lumea. Ca pregătire a lucrării izbăvitoare a neamului omenesc, Crăciunul ne aduce darul cunoaşterii lui Dumnezeu, pentru că a răsărit oamenilor „lumina cunoştinţei”, prin care putem redescoperi sensul şi rostul vieţii ca dar dumnezeiesc. De aceea, împreună cu glasul întregii Creaţii, toţi creştinii iubitori şi doritori de Dumnezeu sunt datori să poarte în sufletele şi pe buzele lor chemarea sfântă a acestei zile: Hristos se naşte, măriţi-L! Hristos din ceruri întâmpinaţi-L!
Bunul Dumnezeu să Vă rânduiască tuturor Sărbători Fericite şi un An Nou cu pace şi binecuvântare!“
† Andrei Făgărăşeanul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului

„Dincolo de vacarmul lumii din ce în ce mai asaltate de lipsa timpului, veşnicia se coboară la noi. Deşi e vorba de veşnicie, veşnicia dumnezeiască nu este una plictisitoare, monotonă, ci una mereu înnoitoare aşa după cum colindele, deşi le cântăm în fiecare an, ne emoţionează de fiecare dată altfel.
Peştera străină şi rece a inimilor noastre este luminată de căldura credinţei că Mesia cel vestit de prooroci se naşte din Fecioara Maria, în Betleem. La Naşterea Domnului participă întreg cosmosul văzut şi nevăzut. Cerul ne dăruieşte steaua, îngerii cântarea, magii aduc darurile, pământul oferă peştera, iar dintre noi, oamenii, s-a ridicat prin vieţuire aleasă Fecioara Maria.
Omul zilelor noastre doreşte satisfacţie imediată, uitând că orice bucurie, pentru a fi durabilă, trebuie să împletească în ea „cerul şi pământul”. Atunci ne vom întâlni cu acea bucurie în veşnicie. Se cuvine aşadar ca Sărbătoarea Crăciunului să fie una autentic creştină. În acest sens să urmăm îndemnul de a ne ruga unii pentru alţii, de a-i ajuta pe cei care au nevoie de noi. Să aşezăm la masa bunătăţilor, la loc de frunte, virtuţi precum blândeţea, răbdarea, iertarea, postul şi milostenia. Să curăţim peştera cea rece a inimii prin Spovedanie şi s-o încălzim prin Împărtăşirea cu Hristos.
Cu ocazia Naşterii Domnului şi a Anului Nou urăm tuturor credincioşilor şi preoţilor din Ţara Făgăraşului, cititorilor revistei noastre din toată ţara şi chiar şi de peste hotare mulţi ani cu sănătate, spre împlinirea celor de folos.“
Pr. Protopop Ioan Ciocan

„Celor ce trudesc la paginile acestei reviste, unice în felul său pentru Ţara Făgăraşului, le doresc multă putere de muncă în misiunea nobilă pe care o îndeplinesc de aproape doi ani. Noi românii avem nevoie de repere morale în viaţă, iar revista “Apostolat în Ţara Făgăraşului” este ea însăşi un model. Cei ce se bucură de esenţa acestor rânduri sunt bunii creştini ai acestui petic de pământ, dar nu numai, pentru că prin intermediul internetului ele ajung şi la românii de peste hotare. Tuturor le doresc mulţi ani, iar celor ce scriu răbdare şi perseverenţă.
Aş vrea să am puterea să dau făgărăşenilor bucurie şi linişte. Dar pentru că puterile omului sunt limitate, mă rog lui Dumnezeu să mângâie ţinutul Făgăraşului cu privirea Sa şi să îi ţină pe oameni sănătoşi. Aş dori ca bucuria naşterii lui Iisus să se reverse asupra Ţării Făgăraşului iar anul 2009 să ne găsească pe toţi sănătoşi, optimişti şi încrezători în zile liniştite. Am speranţa că 2008 se va duce cu tot cu cele rele şi că în noul an vom fi mai aproape unii de alţii. Va trebui să găsim înţelepciunea necesară pentru a ne bucura de ceea ce ne dă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne dă sănătate, consider că ne-a dat totul.
Mulţi ani tuturor făgărăşenilor!
Primarul Făgăraşului, Constantin Sorin Mănduc

Tuturor preoţilor din Ţara Făgăraşului le dorim păstorire rodnică, cu har şi înţelepciune de la Dumnezeu, iar dumneavoastră, cititorilor noştri, vă dorim ca Naşterea Domnului să vă fie de folos şi să vă umple sufletele de Bucuria Domnului, iar Noul An să vă aducă gânduri luminate, o inimă curată, cu spor în viaţă şi credinţă!
Sperăm ca acest al treilea an de când publicaţia „Apostolat în Ţara Făgăraşului” ne-a adus mai aproape unii de alţii să ne apropie şi mai mult, unii de alţii şi împreună de Dumnezeu. Aşteptăm gândurile şi sugestiile dumneavoastră pe adresa redacţiei, pentru a ne spune ce vă place, ce lipseşte, ce aţi dori să găsiţi în paginile revistei, dar şi să ne împărtăşiţi tuturor din bucuriile sau încercările vieţii dumneavoastră de creştini.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Colectivul de redacţie
Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 23 - decembrie

Niciun comentariu: