luni, 18 octombrie 2010

Bisericile din Toarcla

Satul făgărăşean Toarcla, aflat la graniţa cu judeţul Sibiu, ţine de comuna Cincu şi este situat la 34 de km de Făgăraş. Un sat mic, locuit odată de saşi, care după 1990 şi-au lăsat în urmă casele şi biserica evanghelică, ridicată în secolul XIII, şi au plecat. Au mai rămas în jur de 20, restul populaţiei fiind români ortodocşi, păstoriţi din anul 2006 de către părintele Ionuţ Cioacă, ghidul nostru în acest nou pelerinaj virtual:Pepinieră de intelectuali
Aflat la 7 km de Cincu, Toarcla are ca relief predominant dealurile înalte, împădurite cu fag şi stejar. Ocupaţia de bază a locuitorilor este, din cele mai vechi timpuri, creşterea animalelor şi cultivarea pământului.
Toarcla a fost în vechime sat săsesc, apărând şi în vestita Cosmografie editată de Honterus, dar şi pe cea mai veche hartă a Transilvaniei, în 1532, cu numele de Tartyl/Tarteln. Ca şi în celelalte sate săseşti, şi aici a avut loc exodul populaţiei de origine germană, în prezent rămânând în sat în jur de 20 de saşi; astfel, majoritatea locuitorilor sunt astăzi români ortodocşi.
De remarcat pentru Toarcla este faptul că această comunitate mică a dat, în decursul timpului, un număr foarte mare de intelectuali, printre care doisprezece preoţi, trei medici, doi colonei în armată, un maior, nouă învăţători, trei jurişti etc.

Biserica „Sfântul Mucenic Dimitrie“
În Toarcla sunt în prezent două biserici ortodoxe: „Sfântul Mucenic Dimitrie“ şi „Adormirea Maicii Domnului“.
Biserica închinată Sfântului Dimitrie a fost construită între anii 1875-1881, din contribuţia credincioşilor, fiind proiectată în stil bizantin cu elemente gotice, obişnuit în Ardeal. Este alcătuită în formă de corabie, cu pereţi din piatră şi cărămidă, şi este acoperită cu ţiglă; turnul bisericii este acoperit cu tablă şi are înălţimea de zece metri.
În interior, tavanul lăcaşului de cult este drept, iconostasul este din zid, iar pardoseala este din lemn. Biserica este zugrăvită cu motive naţionale. În prezent, ea are nevoie de reparaţii capitale, pe care parohia nu le poate suporta din punct de vedere financiar.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului“
Acest lăcaş de cult a fost construit în anul 1860, tot din contribuţia credincioşilor, pe locul unde se afla înainte o bisericuţă din lemn. Pentru că aceasta devenise neîncăpătoare pentru comunitatea numeroasă din acele vremuri, ea a fost vândută credincioşilor din parohia Netuş, judeţul Sibiu, şi există şi în prezent.
Pe locul ei a fost ridicată o biserică din piatră şi cărămidă, în stil bizantin cu elemente gotice. Are formă de corabie, acoperiş de ţiglă şi un turn înalt de doisprezece metri. Ca şi la cealaltă biserică, iconostasul este din zid, iar tavanul drept.
În ultimii ani, la această biserică, în care slujim, au avut loc mai multe lucrări de reparaţii. A fost înlocuită tabla de pe turnul bisericii, ţigla şi căpriorii deterioraţi. Cu sprijinul Consiliului Judeţean Braşov am reuşit să zugrăvim şi exteriorul, care era foarte degradat. Cât priveşte interiorul, au fost înlocuite atât podoabele din sfânta biserică, cât şi cele de la Sfânta Masă a altarului. În acest an, prin sprijinul Primăriei Cincu şi cu ajutorul lui Dumnezeu, vom înlocui pardoseala din biserică cu parchet laminat şi, nădăjduim, cu un mobilier nou. Vreau să mulţumesc în acest sens tuturor credincioşilor atât din Toarcla, cât şi din Ţara Făgăraşului, pentru sprijinul acordat în toată această perioadă.
Pr. paroh Ionuţ Cioacă

Preoţi slujitori:
Pr. Ştefan Comşa
Pr. Ion Branişte
Pr. Ioan Berghea
Pr. Traian Greavu
Pr. Emil Vlad
Pr. Vasile Blaga
Pr. Gheorghe Popa
Pr. Ioan Mămăligă
Pr. Vasile Dorel Grigorie
Pr. Traian Rogoz
Pr. Mădălin Sandu
Pr. Ionuţ Cioacă

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 45 - octombrie 2010

Niciun comentariu: