joi, 20 mai 2010

Liceul Teologic ,,Sfântul Constantin Brâncoveanu” - o nouă alternativă educaţională în peisajul cultural făgărăşean

Acum 14 ani, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Antonie, Mitropolitul Ardealului din acea vreme, s-au pus bazele învăţământului teologic ortodox din Făgăraş, prin înfiinţarea claselor cu profil vocaţional – teologic din cadrul Colegiului Naţional ,,Doamna Stanca”. După 14 ani de realizări deosebite, atât pe plan educaţional cât şi administrativ, din iniţiativa autorităţilor locale, a Inspectoratului Şcolar Braşov şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu Streza, începând cu anul şcolar 2010-2011, clasele cu profil vocaţional teologic îşi vor desfăşura activitatea în cadrul unei noi instituţii de învăţământ, care va funcţiona sub patronajul Mitropoliei Ardealului şi al Ministerului Educaţiei. Pentru a afla mai multe informaţii despre noua instituţie de învăţământ, am apelat la părintele Vasile Stan, cel care a coordonat activitatea claselor de seminar, atât din punct de vedere spiritual cât şi administrativ.Părinte, după mai mulţi ani de activitate desfăşurată în cadrul Colegiului Naţional ,,Doamna Stanca”, clasele de seminar vor funcţiona în cadrul unei noi instituţii. Despre ce este vorba?
Este adevărat, cu ajutorul lui Dumnezeu s-au scurs deja 14 ani de învăţământ teologic la Făgăraş, în cadrul Colegiului Naţional “Doamna Stanca”. În urmă însă cu doi ani, la o şedinţă cu directorii seminariilor teologice din ţară, ni s-a recomandat, atât de autorităţile centrale bisericeşti cât şi de reprezentanţii Ministerului Educaţiei, unirea Seminariilor Teologice cu o şcoală pentru a putea funcţiona în continuare. De la această idee a pornit totul. M-am consultat cu ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, cerându-i binecuvântarea pentru a face demersurile necesare. Ca urmare a discuţiilor purtate între Arhiepiscopia Sibiului, Primăria Municipiului Făgăraş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, s-a ajuns la decizia de a se uni clasele de seminar teologic cu Şcoala Generală nr. 5, rezultând noua unitate de învăţământ: Liceul Teologic Ortodox ”Sf. Constantin Brâncoveanu” .

Care au fost argumentele realizării acestei noi instituţii de învăţământ ?
Principalul argument a fost dorinţa noastră de a dobândi personalitate juridică, fiind singurul Seminar Teologic din ţară care funcţionam pe lângă o altă instituţie de învăţământ. Apoi condiţiile nu tocmai adecvate unui învăţământ modern oferite de localul în care ne desfăşuram activitatea, precum şi dorinţa Bisericii de a-şi face simţită prezenţa în peisajul cultural-educaţional al oraşului nostru, prin înfiinţarea unor clase la toate nivelele de învăţământ, începând cu ciclul preşcolar şi continuând cu cel primar, gimnazial şi liceal. Pe de altă parte, experienţa acumulată de alte Seminarii din ţară care au fuzionat cu şcoli generale, ne-a determinat să le urmăm exemplul.

Care este oferta şcolară pentru anul 2010-2011?
Oferta este bogată, având în vedere că din toamnă vor funcţiona în actuala clădire a seminarului 3 grupe de grădiniţă cu program normal, iar în corpul de clădire al liceului (fosta Şcoală nr. 5) vor funcţiona două clase I, două clase de-a V-a şi o clasă de liceu, bineînţeles pe lângă clasele existente deja în şcoală.

În ce măsură apartenenţa la Liceul Teologic va ,,afecta” statutul claselor din ciclul primar şi gimnazial?
Clasele din ciclul primar şi gimnazial îşi vor păstra actualul statut prevăzut de legislaţia actuală, conformă cu planurile cadru aprobate de M.E.C.T.S., specifice claselor respective. Bineînţeles că, prin activităţi extraşcolare şi cu acordul părinţilor, putem organiza anumite acţiuni prin care să-i încurajăm pe elevi să se apropie mai mult de Dumnezeu şi de Biserică, de exemplu prin participarea la anumite slujbe, prin Spovedanie şi Împărtăşanie în posturi, prin organizarea unor excursii la mănăstiri, prin realizarea unui cerc de pictură pe sticlă etc.

Pentru a accede în clasa a IX-a cu profil vocaţional se va susţine un examen de admitere. În ce perioadă se va desfăşura el şi în ce va consta?
Fiind o şcoală cu profil vocaţional, evident vor fi susţinute anumite probe de aptitudini în luna iunie, după următorul grafic: 11-14 iunie - înscrierea candidaţilor; 15-17 iunie - probele de aptitudini, care constau în verificarea auzului muzical şi a dicţiei, ca probe orale, şi o probă scrisă la Religie, cu subiecte selectate din materia studiată în clasele a-VII-a şi aVIII-a.

Care sunt perspectivele absolvenţilor de profil vocaţional teologic, ştiind că de 4 ani sunt acceptate şi fetele la acest profil?
Având în vedere că la facultăţile de teologie, pe lângă secţia Pastorală există şi alte secţii (Teologie Litere, Teologie Asistenţă Socială etc.) unde se pot înscrie atât băieţii cât şi fetele, am cerut binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu pentru acceptarea înscrierii la clasele cu profil vocaţional şi a fetelor. Putem menţiona că la finalizarea celor patru ani de liceu teologic, în urma obţinerii diplomei de Bacalaureat, absolvenţii noştri se pot înscrie la orice facultate din ţară, indiferent de profil (mă refer la cei care nu ar dori să-şi continue studiile în cadrul facultăţilor de teologie, la una din secţiile existente). De asemenea, fiind o clasă cu profil vocaţional, absolvenţii au posibilitatea să susţină un examen de atestat profesional, ce le va permite încadrarea pe posturile de cântăreţ bisericesc calificat.
Interviu realizat de Arhid. Nicolae Lie

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 40 - mai 2010

Niciun comentariu: