vineri, 23 aprilie 2010

Armonie şi cântec - daruri ale credinţei la Viştea de Sus

Tradiţia exprimării prin artă şi prin cânt se păstrează vie la Viştea de Sus, unde pe 21 martie, duminica ce precede sărbătoarea hramului bisericii parohiale, a avut loc ediţia a V-a a Festivalului de cântări bisericeşti „Buna Vestire”.


Festivalul a reunit 11 formaţii corale din cuprinsul Ţării Făgăraşului şi nu numai, care au interpretat cântări religioase specifice Postului Mare, pricesne şi imnuri închinate Maicii Domnului. Manifestarea s-a bucurat de prezenţa unui numeros public care s-a împărtăşit prin cântec de Cuvânt căci, aşa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, „cântarea bisericească nu este altceva decât leagănul în care se desfată Cuvântul”. În felul acesta membrii formaţiilor corale, fără să conştientizeze, poate, au devenit misionari ai propovăduirii lui Hristos, Cuvântul întrupat din Fecioara Maria, pregătindu-i anticipativ leagănul în care avea să se nască.
Tot Sfântul Vasile cel Mare ne pune în vedere necesitatea cântării, relevându-i multiplele valenţe: „cântarea reprezintă seninătatea sufletelor, recompensa păcii, alinând zgomotele şi valurile cugetelor, căci îmblânzeşte mânia sufletului şi cuminţeşte pe cel păcătos. Muzica sprijină împrietenirea, uneşte pe cei despărţiţi şi împacă pe vrăjmaşi; căci cine poate să considere duşman pe acela alături de care cântă, adresându-se lui Dumnezeu? Cântarea este siguranţa pruncilor, podoaba bărbaţilor, consolarea bătrânilor, odihna ostenelilor şi glasul Bisericii”.
Pe lângă efectele binefăcătoare ale cântării, manifestarea, desfăşurată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, s-a bucurat de prezenţa Preasfinţitului Andrei Făgărăşeanul, care a binecuvântat şi jurizat concursul. Pregătirea, dăruirea şi străduinţa celor prezenţi s-a concretizat în premii, după cum urmează:
  • - Premiul I: Corul bisericii ortodoxe „Înălţarea Domnului” din Viştea de Jos şi Corul bisericii ortodoxe din Blaj;
  • - Premiul II: Corul bisericii ortodoxe „Sf. Nicolae” din Şinca Nouă şi Corul bisericii „Sf. Proroc Ilie” din Victoria;
  • - Premiul III: Corul bisericii ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Drăguş;
  • - Premiul pentru cel mai vechi conducător de cor a fost oferit doamnei preotese Doina Glăjar, dirijoarea Corului Parohiei din Ucea de Jos, pentru cei 15 ani de activitate dirijorală.
  • - Premiul pentru cel mai vârstnic corist a fost obţinut de Gheorghe Tretiu din Şinca Nouă, în vârstă de 84 de ani.
Toţi participanţii, fie ei membri ai formaţiilor corale sau simpli spectatori, au înălţat un imn de slavă alături membrii formaţiei corale din Viştea de Sus, gazdele primitoare şi organizatoare ale acestui festival. E lesne de înţeles că o astfel de manifestare de suflet şi simţire românească a valorificat cântarea bisericească menită să purifice sufletul şi să înalţe cugetul, întărind comuniunea între credincioşi.
Prof. Gheorghe Malene

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 39 - aprilie 2010

Niciun comentariu: