miercuri, 15 iulie 2009

“Tehnici” de înfrumuseţare

Poate am auzit de multe ori spunându-se că frumuseţea vine din interior sau ca Împărăţia Cerurilor este în inima noastră, dar am perceput acestea fie ca pe o simplă metaforă, fie ca pe ceva imposibil de avut.
Dar iată în continuare cuvintele cuviosului nostru părinte Siluan Athonitul, despre cum se pierde şi cum se câştigă frumuseţea chipului.
“Am cunoscut odată un băieţel. Era ca un înger: ascultător, conştiincios şi blând, alb şi îmbujorat la faţă, cu ochi luminoşi, adânci, buni şi liniştiţi. Dar când a crescut, a început să trăiască în necurăţie şi a pierdut harul dumnezeiesc; iar când a ajuns la treizeci de ani semăna în acelaşi timp cu un om şi cu un demon, cu o fiară sălbatică şi cu un tâlhar, şi toata înfăţişarea lui era aspră şi înfricoşătoare.
Am cunoscut şi o fată foarte frumoasă, cu o faţă atât de luminoasă şi plăcută, că multe fete pizmuiau frumuseţea ei. Dar păcatele au făcut-o să piardă harul, şi abia de te mai puteai uita la ea.
Dar am văzut şi altceva. Am văzut oameni care veneau în monahism cu feţe urâţite de păcate şi de patimi, dar care, prin pocăinţă şi printr-o viaţă cucernică, s-au schimbat şi au ajuns foarte plăcuţi la vedere.
Odată, Domnul mi-a dat să văd la Vechiul Russikon un ieromonah duhovnic la vremea mărturisirii, în chipul lui Hristos. Stătea în picioare în locul în care se ascultau mărturisirile, strălucind în chip negrăit şi, deşi părul său era cu totul alb din pricina vârstei înaintate, faţa lui era frumoasă şi tânără, ca a unui băiat. Am văzut un asemenea chip la un episcop în timpul Liturghiei. L-am văzut aşa şi pe părintele Ioan din Kronstadt, care prin fire era la înfăţişare un om obişnuit, dar prin harul lui Dumnezeu faţa sa strălucea ca a unui înger şi voiai să te uiţi la ea.
Astfel, păcatul urâţeşte pe om, dar harul îl face frumos.”
Extras din Sf. Siluan Athonitul - “Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei”
www.ortodoxiatinerilor.ro

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 30 - iulie 2009

Niciun comentariu: