joi, 16 iulie 2009

Sfinţirea bisericii din Şinca Veche

„În Biserica slavei Tale stând, în cer ni se pare a sta!”

Biserica ortodoxă din Şinca Veche, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, s-a bucurat în data de 21 iunie de vizita ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, care a răspuns invitaţiei părintelui paroh, Iosif Florin Ciolan, de a fi în mijlocul comunităţii pentru târnosirea lăcaşului de cult. O zi de mare sărbătoare, la care credincioşi din toate satele comunei Şinca, împreună cu preoţii lor, au venit să fie alături de şincani în această zi istorică pentru comunitatea noastră.

Părintele Mitropolit a fost întâmpinat la intrarea în sat de către domnul primar Victor Bîrlez, împreună cu fii ai satului şi călăreţi, care l-au condus până la biserică.
Într-o atmosferă de mare bucurie şi emoţie, părintele paroh împreună cu un număr mare de enoriaşi, îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, au făcut primirea Părintelui Mitropolit în faţa bisericii, cântând imnul arhieresc.
Slujba de sfinţire a început afară, apoi s-a înconjurat locaşul de cult, sfinţindu-se pereţii prin stropire cu apă sfinţită şi ungere cu Sfântul Mir şi citindu-se la fiecare latură o pericopă din Sf. Evanghelie. După intrarea în biserică, care s-a făcut ca la Înviere, părintele protopop Ioan Ciocan a citit hrisovul de sfinţire, introdus apoi în piciorul Sfintei Mese împreună cu sfinte moaşte, peste ele turnându-se ceară. Nişa a fost închisă şi pecetluită, asemenea Mormântului Mântuitorului, iar masa altarului a fost îmbrăcată şi sigilată. ÎPS Laurenţiu a subliniat faptul că, astfel, biserica a devenit „Mormântul Domnului, altar de jertfă şi tronul slavei lui Dumnezeu”.
A urmat oficierea Sfintei Liturghii afară, în grădina bisericii, iar credincioşii, plini de bucurie, s-au făcut împreună rugători cu Părintele Mitropolit, soborul de preoţi şi diaconi slujitori, dar şi cu natura înverzită şi păsările care acompaniau corul bisericii, într-o liturghie cosmică la care a participat întreaga creaţie.
Un moment de maximă intensitate pentru noi, enoriaşii acestei parohii, a fost înainte de sfârşitul Sfintei Liturghii, când ÎPS Laurenţiu l-a hirotesit pe părintele paroh Iosif Ciolan iconom stavrofor. Această distincţie este încununarea activităţii pastorale de nouă ani, timp în care părintele împreună cu enoriaşii din Şinca Veche au efectuat ample lucrări de renovare şi înfrumuseţare a întregii biserici: pictare, schimbarea mobilierului, a stranelor şi a pardoselii, montarea unui iconostas nou, înlocuirea ferestrelor şi a acoperişului, tencuirea exteriorului, renovarea turnului şi construirea unei anexe de lumânări. Toate acestea s-au făcut prin jertfelnicia şi dragostea de Dumnezeu a credincioşilor acestei parohii.
Părintele paroh, copleşit de emoţii, a mulţumit lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate în decursul activităţii sale pastorale la Şinca Veche, apoi a mulţumit Înalt Prea Sfinţitului şi enoriaşilor care, „cu timp şi fără timp”, s-au dedicat lui Dumnezeu, dorind să aibă în sat o mică catedrală, în care neîncetat să plece genunchii, pentru preamărirea Creatorului şi mulţumind Acestuia pentru toate facerile de bine.
Slujba de la biserică s-a încheiat, însă agapa frăţească de la Căminul Cultural a fost o continuare a comuniunii, la care a participat şi Părintele Mitropolit alături de soborul de preoţi şi săteni.
Acest eveniment va rămâne scris în inimile fiecărui participant, atât prin intensitatea lui, cât şi prin faptul că, prin intrarea în Sfântul Altar, fiecare s-a simţit mai aproape de cer.
Aurelian Cîrstea, Şinca Veche

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 30 - iulie 2009

Niciun comentariu: