marți, 14 iulie 2009

Căsuţa copiilor: Sfântul Ilie (20 iulie)

Pe vremea regelui Ahab trăia proorocul Ilie, un om sfânt, ales de Dumnezeu pentru a-i întoarce pe oameni la credinţă. Într-o zi, Sfântul Ilie s-a dus la regele Ahab şi i-a transmis că Dumnezeu, ca pedeapsă pentru necredinţă, nu va mai da poporului ploaie timp de câţiva ani.
Dumnezeu ştia că Ahab va fi foarte mânios şi l-a trimis pe Sfântul Ilie într-un loc ascuns, la pârâul Cherit, unde îi trimitea în fiecare zi corbi care îi duceau de mâncare.
După cum a spus Sfântul Ilie, nu a mai plouat în Israel timp de trei ani. Atunci Dumnezeu i-a spus: „Du-te la Ahab, pentru că în curând voi trimite ploaie pe pământ.” Sfântul Ilie a mers la regele Ahab şi i-a spus să aducă cei 450 de profeţi care slujeau idolului Baal pe Muntele Carmel, pentru un concurs. După ce s-au adunat toţi, Sfântul Ilie le-a spus: „Nu puteţi să vă închinaţi şi lui Baal şi lui Dumnezeu. Să vedem cine este adevăratul Dumnezeu! Dacă se va dovedi că Domnul este Dumnezeu, Lui să vă închinaţi; iar dacă se va dovedi a fi Baal, atunci vă puteţi închina aceluia.” S-a întors apoi spre profeţii lui Baal şi le-a spus: „Voi jertfiţi un bou lui Baal, iar eu voi jertfi unul lui Dumnezeu”. Profeţii lui Baal au făcut un altar, au jertfit boul şi s-au rugat foarte mult. Dar nu s-a întâmplat nimic.
Apoi Sfântul Ilie a zidit şi el un altar pe care a pus boul şi a turnat multă apă peste el. apoi s-a rugat: „Doamne, lasă poporul acesta să vadă că Tu eşti Dumnezeul Cel adevărat!”. Atunci Dumnezeu a trimis foc din cer şi flăcările au înghiţit întreaga jertfă, chiar şi pietrele şi apa. Văzând aceasta, poporul a strigat: „Domnul este Dumnezeul Cel adevărat!”

Planşă de colorat (clic pentru a tipări):


Activităţi:
1. Din viaţa sfântului Ilie vedem cât de mare este puterea rugăciunii precum şi puterea dată de Dumnezeu oamenilor sfinţi. Sfântul Ilie ne îndeamnă să nu fim răi, ci buni, să nu fim leneşi, ci harnici. Astfel Îl bucurăm pe Dumnezeu. Pentru că a ascultat de El, Dumnezeu i-a împlinit Sfântului Ilie rugăciunea şi a trimis foc din cer. Gândeşte-te sau discută împreună cu cei din familie despre rugăciunile care v-au fost împlinite şi despre cele care (încă) nu au fost.

2. Completează spaţiile libere:
1. ______ era un rege rău.
A. Solomon
B. Ahab
C. David

2. Ilie era un ______ al lui Dumnezeu.
A. prooroc
B. rege
C. preot

3. Regele s-a înfuriat pentru că Sfântul Ilie i-a spus că _____.
A. un alt rege îi va lua locul.
B. va trebui să îşi împartă averea cu alt popor
C. nu va ploua multă vreme.

4. În perioada în care a stat ascuns, Sf. Ilie a fost hrănit de _____.
A. cineva care avea o grădină
B. corbi care îi aduceau de mâncare
C. un alt prooroc bun la suflet.

5. Când profeţii lui Baal s-au rugat pentru foc _____.
A. nu s-a întâmplat nimic
B. jertfa a luat foc
C. focul s-a aprins şi apoi s-a stins.

6. Când s-a rugat Sf. Ilie, _____.
A. nu s-a întâmplat nimic
B. focul s-a aprins după o oră
C. Dumnezeu a trimis foc din cer care a ars jertfa şi pietrele.

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 30 - iulie 2009

Niciun comentariu: