miercuri, 13 mai 2009

Izvorul Tămăduitor de la Sâmbăta


Bucuria Învierii s-a prelungit şi anul acesta în Ţara Făgăraşului prin sărbătorirea celui de-al doilea hram al mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Vineri, 24 aprilie, în ziua prăznuirii Izvorului Tămăduirii, preoţi şi credincioşi din întreaga ţară, într-o atmosferă de mare sărbătoare, s-au adunat pentru a se bucura de darurile pe care le revarsă Maica Domnului asupra celor care o cinstesc.

SFINŢIREA APEI. Această zi frumoasă de primăvară a început în curtea mănăstirii în care s-au adunat mii de credincioşi prin oficierea slujbei de sfinţire a apei de către Înalt Prea Sfinţitul părinte Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, alături de Prea Sfinţitul Părinte Andrei Făgărăşeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, înconjuraţi de un numeros sobor de diaconi şi preoţi din întreaga ţară. După binecuvântarea credincioşilor revărsată prin stropirea cu apă sfinţită, ierarhii, slujitorii şi credincioşii s-au îndreptat spre altarul de vară al mănăstirii construit la umbra fagilor, unde s-a săvârşit Sfânta Liturghie.

HIROTONII. La bucuria participării la Sfânta Liturghie s-a adăugat anul acesta şi bucuria de a participa la două hirotonii. În cadrul Sfintei Liturghii Înalt Prea Sfinţitul Laurenţiu l-a hirotonit pe ierodiaconul Mihail în treapta de preot, devenind astfel ieromonah iar monahul Epifanie a fost hirotonit diacon de către Prea Sfinţitul Andrei, devenind ierodiacon, îmbogăţind astfel soborul slujitorilor Mănăstirii Brâncoveanu.

PREDICĂ CU VALOARE TESTAMENTARĂ. În mijlocul acestui sobor de preoţi slujitori a fost prezent şi duhovnicul mănăstirii, Părintele Teofil Părăian, cel care a ţinut o frumoasă şi mişcătoare predică. Părintele Teofil şi-a construit cuvântul de învăţătură răspunzând la întrebarea: Ce aţi spune oamenilor dacă aceasta ar fi ultima predică?
Astfel, părintele a dat cuvintelor sale o valoare testamentară, dorind să ne pună la inimă câteva idei de bază:
- „credinţa noastră este despovărătoare şi mântuitoare”
- „oamenilor, sunteţi fraţi, să nu vă certaţi!”
- „Hristos în mijlocul nostru!” – salut la care se răspunde cu: „Este şi va fi!”

CREDINŢA NU ESTE MAGICĂ. Părintele Teofil a atras atenţia asupra faptului că în general oamenii când merg să ceară o povaţă, întreabă: Ce rugăciune trebuie să fac ca să mi se împlinească cutare lucru? În acest fel noi uităm că în fiecare slujbă, la îndemnul preotului: Pe noi înşine şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm! noi răspundem: Ţie, Doamne! Deci credinţa autentică nu se bazează pe împlinirea magică a unei dorinţe prin rostirea unei rugăciuni, ci prin încredinţarea întregii noastre vieţi lui Dumnezeu.

PROGRAM DUHOVNICESC. Părintele ne-a pus din nou în atenţie programul duhovnicesc pe care îl recomandă creştinilor:
  • 1. Să mergi la biserică în zilele de duminică şi sărbătoare.
  • 2. Să te rogi dimineaţa, seara şi la masă
  • 3. Să citeşti în fiecare zi două capitole din Noul Testament.
  • 4. Să îţi păzeşti mintea de gândurile rele prin rostirea cât mai deasă a rugăciunii: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul".
  • 5. În zilele de post să mănânci mâncare de post.
La acest program, care constituie baza vieţii unui creştin, Părintele Teofil a adăugat alte cinci recomandări, ale Părintelui Arsenie Boca:
  • 1. Oxigen - să trăieşti în aer cât mai curat.
  • 2. Glicogen - să ai o hrană echilibrată, nici prea multă, nici prea puţină.
  • 3. Somn - părintele Arsenie recomanda cel puţin 6 ore de somn continuu într-o zi.
  • 4. Să-ţi păstrezi hormonii - să nu faci risipă de energie sexuală; abuzurile pot dărâma.
  • 5. Să ai concepţie de viaţă creştină - adică să nu umbli după alte concepţii de viaţă: yoga, zen etc.
Părintele Teofil a încheiat spunând că dacă vom împlini aceste lucruri se va bucura de noi şi Maica Domnului, care este Izvorul tămăduirii, şi Domnul Hristos, Care îi binecuvântează pe cei care Îl binecuvântează.

IZVOARELE MAICII DOMNULUI. După terminarea Sfintei Liturghii ÎPS Laurenţiu a rostit un scurt cuvânt amintindu-ne originea sărbătorii Izvorului Tămăduirii la Constantinopol, unde prin intermediul apei Maica Domnului a făcut şi face în continuare minuni în viaţa celor credincioşi, fapt pentru care este numită Izvor al Tămăduirilor. Prin marea sa bunătate şi iubire de oameni, Maica Domnului prelungeşte în zilele noastre izvorul ei de la Constantinopol în toate mănăstirile care au un izvor, preschimbându-le în izvoare tămăduitoare.

O ZI DEPLINĂ ÎN BUCURIE. Ziua de rugăciune s-a sfârşit cu săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, credincioşii, primind binecuvântarea dumnezeiască şi prin intermediul untdelemnului sfinţit.
Astfel, toţi cei prezenţi s-au întors la casele lor cu binecuvântarea dată prin gustarea şi stropirea cu apă sfinţită şi prin ungerea cu untdelemn sfinţit, cu bucuria primirii Trupului şi Sângelui Mântuitorului dat la Sfânta Liturghie, cu dorinţa de a fi mai buni creştini, împlinind poveţele mai marilor noştri duhovniceşti, cu convingerea că Maica Domnului este tămăduitoarea sufletelor şi a trupurilor noastre.
Pr. Ovidiu Bostan

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 28 - mai 2009

Niciun comentariu: