joi, 20 septembrie 2007

Zile de hram la Mănăstirea Brâncoveanu


Miercuri, 15 august, clopotele mănăstirii brâncoveneşti de la poalele munţilor Făgăraş băteau în acord cu armonia troparului sărbătorii Adormirea Maicii Domnului: „ Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare, mutatu-te-ai la viaţă fiind Maica vieţii şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre”.

Mii de pelerini
Chemarea clopotelor şi a rugăciunii tainice a strâns mulţime de credincioşi din toate părţile Ţării Făgăraşului şi din întreaga ţară. Soborul preoţilor a fost condus în slujire de Înalt Prea Sfinţia Sa Laurenţiu Streza,Mitropolitul Ardealului, avându-l alături pe Prea Sfinţitul Visarion Răşinăreanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.
Mai întâi a avut loc sfinţirea Aghiasmei Mici la fântâna din incinta complexului monahal, apoi s-a săvârşit Sfânta Liturghie. Cinstirea Maicii Domnului, bucuria invocării ei în rugăciune au fost evocate prin predică de către Prea Cuviosul părinte arhimandrit Teofil, cel care veghează de ani şi ani, prin cuvânt duhovnicesc, în această aleasă mănăstire. La momentul Împărtăşirii bucuria sărbătorii s-a împlinit prin mulţimea de copii, tineri şi creştini de toate vârstele care au încununat pelerinajul lor prin unirea cu Trupul şi Sângele Domnului.
A urmat bogatul cuvânt de învăţătură al Înalt Prea Sfinţitului Laurenţiu, care a făcut apel la conştiinţa creştină, a responsabilizat mulţimea credincioşilor prezenţi şi a îndemnat la fapta credinţei şi păstrarea valorilor creştine. După cele două cuvinte de învăţătură a urmat săvârşirea Tainei Sfântului Maslu.

Distincţii înalte
În această atmosferă încărcată de semnificaţii, Înalt Prea Sfinţitul a felicitat activitatea deosebită a Prea Cuviosului Părinte Stareţ Ilarion Urs şi realizările spirituale şi administrative ale obştii pe care o conduce, conferindu-i acestuia cea mai înaltă distincţie mitropolitană: „Crucea şaguniană”.
Aceeaşi aleasă distincţie a fost oferită şi Părintelui Arhidiacon Profesor Doctor Constantin Voicu de la Facultatea de Teologie din Sibiu, pentru meritele deosebite în cercetarea teologică, în activitatea didactică teologică din multe centre universitare ale ţării noastre şi de peste hotare, precum şi în activitatea administrativă a Mitropoliei Ardealului.

O nouă realizare
Hramul mănăstirii a fost marcat şi de o agapă creştinească. Aceasta s-a desfăşurat în noua sală de mese din incinta Academiei de la Sâmbăta, inaugurată cu acest prilej. Noua sală de mese va da ocazia tuturor participanţilor la diferite conferinţe şi manifestări desfăşurate în această Academie să se bucure de o servire a mesei la ultimele standarde. Sala este impunătoare, spaţioasă, iar bucătăria este dotată cu aparatură performantă. Ea va contribui şi la liniştea obştii monahale ce va continua să servească masa la trapeza de la subsol.
Pentru acest loc mirific de rugăciune care este Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, pentru acest colţ de rai să o rugăm pe Maica Domnului să-l vegheze în continuare şi să ocrotească prin aceasta şi paşii pe care îi facem în pelerinajul vieţii noastre.

Sărbătoare Sfinţilor Brâncoveni, ocrotitorii mănăstirii
Praznicul a continuat şi a doua zi prin cinstirea Sfinţilor Brâncoveni, ctitorii aşezământului monahal şi hramul paraclisului mare din cadrul incintei noi. Cei şase sfinţi martiri sunt ocrotitorii locului, dar şi modele de credinţă pentru călugării din mănăstirea Brâncoveanu, ca şi pentru toţi creştinii. Părintele Teofil a rezumat în câteva cuvinte martiriul lor: „Sfinţii Constantin Brâncoveanu şi fiii săi, împreună cu sfetnicul Ianache, au trecut la cele veşnice ca martiri, la Constantinopol. Au ţinut la credinţa lor, au ţinut ca această credinţă să fie una mărturisitoare, au murit ca mucenici, ei dorind să moară creştini. N-au renunţat la credinţa lor şi de aceea sunt sfinţi şi mijlocitori pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Sunt şi exemplu pentru noi, să ne ţinem credinţa noastră dreptmăritoare, să trăim credinţa noastră prin fapte care pornesc din credinţă şi să trăim o viaţă pe care să o poată binecuvânta Dumnezeu“.
Pr. Cătălin Teulea

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 8 - septembrie 2007

Niciun comentariu: