marți, 15 februarie 2011

Căsuţa copiilor: Ispitirea Domnului Hristos

După ce aţi citit titlul sunt sigur că v-aţi întrebat în gândul vostru: Cum se poate ca Domnul Hristos să fi fost ispitit? Cine ar fi îndrăznit să ispitească pe Fiul lui Dumnezeu şi de ce? Numeroasele întrebări care curg în mintea voastră, şi nu numai, îşi găsesc răspunsul în paginile Sfintei Scripturi. Ea este Cartea Vieţii, cartea care ne învaţă să trăim după voia lui Dumnezeu şi să fim fericiţi.
Într-adevăr, în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 11, ni se relatează momentul ispitirii Domnului Hristos. Era îndată după botezul Său la râul Iordan. Fiind gata să înceapă să le vorbească oamenilor, Domnul Hristos S-a retras mai întâi într-un loc pustiu, ca să se roage Tatălui. Aici a petrecut mai mult timp în post şi în neîncetate rugăciuni. Rugăciunea era pentru El şi apă, şi mâncare, şi odihnă, dar şi armă de apărare împotriva celui rău.
Vă amintiţi, desigur, că unii dintre îngeri s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi de aceea au fost alungaţi din cer. Diavolii – aşa se mai numesc îngerii răi – se silesc să-i depărteze pe oameni de Dumnezeu, ispitindu-i cu diferite lucruri şi plăceri, promiţându-le fericirea. Strămoşii noştri, Adam şi Eva, au fost primii care s-au încrezut în cuvintele lor mincinoase.
Toţi oamenii au fost păcăliţi de diavol în cursul vieţii lor. Oare chiar nu putea fi biruit de nimeni? Din cauza îndepărtării de Dumnezeu, omul devenise tot mai neputincios, voinţa lui slăbise atât de mult, încât de fiecare dată cădea în capcană. Dumnezeu, însă, le-a promis primilor oameni, încă de la izgonirea lor din rai, că va trimte un Mântuitor. Mesia avea să-i ajute pe cei credincioşi lui Dumnezeu să-şi întărească voinţa şi să biruiască ispitele şi pe diavol. De aceea, ispitirea Domnului s-a făcut din rânduiala lui Dumnezeu, pentru ca diavolul, fiind biruit de Domnul Hristos, să poată fi biruit apoi de către toţi aceia care fac voia lui Dumnezeu şi ascultă de El.
Uneori diavolul, prin oameni sau prin gând, ne ispiteşte şi pe noi, aşa cum L-a ispitit pe Domnul Hristos: ne ademeneşte cu mâncare bogată şi trai bun, altădată cu putere, altădată cu bogăţie sau cu lauda celorlalţi. Îndemnul de a mânca cât mai multe dulciuri, de a te răzbuna pe colegul care ţi-a vorbit urât, de a avea ghiozdan de firmă cum are prietenul tău, de a petrece cât mai mult timp la televizor sau la calculator şi altele, asemenea acestora, sunt ispite prin care diavolul caută să ne despartă de Tatăl nostru cel ceresc.
Dumnezeu îngăduie să fim ispitiţi, pentru că are un plan cu noi: vrea să devenim mai puternici în credinţă, ca să-I putem sluji Lui cu mai multă convingere. În faţa ispitelor vom putea sta neclintiţi cu post şi cu rugăciune, deci cu gândul mereu la Dumnezeu. Postind, rugându-ne şi împărtăşindu-ne la Sfânta Liturghie, Domnul Hristos vine în inima noastră şi de acolo va birui pe cel rău şi ispitele sale, pentru noi nu putem singuri să îl învingem.
Despre felul cu puteţi voi să postiţi v-am mai vorbit. Acum rămâne să vă rugaţi mai mult Domnului Hristos şi să urmaţi învăţăturile Sale.

Concurs
Dragi copii, am pregătit pentru voi un nou concurs, la sfârşitul căruia vă oferim drept premiu
MICA BIBLIE,
o carte ce conţine istorisirile cele mai importante din Sfânta Scriptură.

Ce trebuie să faceţi?
Citiţi cu atenţie textul de mai sus şi textul din Biblie (Matei 4, 1-11). Luaţi apoi un pix şi o foaie, copiaţi întrebările de mai jos pe hârtie şi daţi răspunsuri corecte. Trimiteţi, apoi, în plic răspunsurile voastre la Protopopiatul Făgăraş fie direct, fie prin poştă, fie prin părintele vostru paroh, până cel târziu 7 martie 2011. Atunci va avea loc desemnarea câştigătorului, prin tragere la sorţi dintre plicurile cu răspunsurile corecte.
Numele şi fotografia câştigătorului vor fi publicate în numărul pe luna aprilie a acestui an. Vă rog să scrieţi cât mai citeţ numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon al familiei voastre. Vă doresc succes!

Întrebările concursului
1. Când S-a retras Domnul Hristos în pustiu?
2. Câte zile a postit Domnul Hristos?
3. De câte ori L-a ispitit diavolul pe Mântuitorul Hristos?
4. Ce a răspuns Domnul Iisus când diavolul I-a propus să i se închine?
5. De ce îngăduie Dumnezeu să fim ispitiţi?
6. Cum putem birui ispitele?

Pagină realizată de Pr. Ion Tărcuţă

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 49 - februarie 2011

Niciun comentariu: