marți, 9 februarie 2010

Alegeri în parohii

În luna ianuarie, în parohiile din Ţara Făgăraşului, ca şi în toate parohiile din Patriarhia Română, au avut loc alegeri pentru Consiliul parohial şi Comitetul parohial. Conform Statutului Bisericii Ortodoxe Române, aceste alegeri au loc o dată la 4 ani. Consiliul parohial este organismul executiv al Adunării parohiale, iar membri lui sunt aleşi (sau realeşi) dintre credincioşii parohiei care au împlinit vârsta majoratului, pentru un mandat de 4 ani. Principalele atribuţii ale Consiliului parohial vizează aspectele administrative ale vieţii parohiale. Tot în cadrul acestor alegeri, membri aleşi ai noului Consiliu parohial desemnează din rândul lor un epitrop. Membrii Consiliului nou ales depun un jurământ cu mâna pe Evanghelie şi Sf. Cruce, în care îşi asumă responsabilitatea de a îndeplini obligaţiile de consilier parohial cu cea mai deplină conştiinciozitate, respectând Statutul de organizare şi funcţionare al BOR şi toate regulamentele bisericeşti
Comitetul parohial este alcătuit din persoane majore ale comunităţii parohiale, pe bază de voluntariat, iar principala sa misiune este aceea de a sprijini activitatea misionară a preotului paroh. De asemenea, Comitetul parohial oferă cadrul organizat de implicare a credincioşilor în viaţa parohiei.
Pr. Marius Corlean

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 37 - februarie 2010

Niciun comentariu: