marți, 20 noiembrie 2007

Şinca Nouă în straie de sărbătoare

Ziua de 11 noiembrie 2007 va rămâne pentru mult timp întipărită în mintea şi sufletul credincioşilor din Şinca Nouă, dar şi a celor care am luat parte la sfinţirea monumentului închinat eroilor din acest sat.


Într-un peisaj de basm, rupt parcă din poveştile lui Creangă, s-a desfăşurat unul dintre cele mai frumoase evenimente la care poate participa fiinţa umană, respectiv unirea dintre lumea cerească şi lumea pământească, dintre sfinţii cereşti – eroii Bisericii, şi sfinţii neamului nostru românesc – eroii martiri ai familiilor noastre, căzuţi pe câmpul de luptă pentru libertatea naţiunii româneşti.
Încă de la ivirea zorilor se prevestea această unire sacră dintre cer şi pământ. Dumnezeu trimitea primii fulgi de zăpadă ca să lege parcă înaltul Împărăţiei Sale, unde locuiesc sfinţii, de frumoasa glie, unde îşi dorm somnul de veci sfinţii noştri, eroii. Iar albul imaculat care se aşternea în faţa ochilor mei în dimineaţă aceea, pe drumul ce urcă şerpuind agale pe valea Şincii, îmi sădea în suflet sentimentul liniştii, al curăţiei, al bucuriei.
Pe uliţele satului, cete de flăcăi îmbrăcaţi în strai popular, călări pe cai neastâmpăraţi, asemenea magilor din Răsărit, anunţau că povestea zilei poate începe. La fel cum Hristos era întâmpinat de magi, tot aşa şi mitropolitul nostru, Înalt Prea Sfinţitul Laurenţiu, a fost întâmpinat de aceşti paji tineri ai satului care-şi struneau frumoasele animale, ce fornăiau şi nechezau pline de mândrie.
Liturghia arhierească a fost săvârşită la biserica din sat împreună cu un sobor de preoţi, printre care s-au numărat Părintele arhimandrit Ilarion Urs – stareţul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta, Părintele protopop Ioan Ciocan, Părintele Sorin Suciu – parohul bisericii, cât şi preoţi din localităţile învecinate. La atmosfera de bucurie cerească din timpul slujbei a contribuit şi corul bisericii din Şinca Nouă, sub conducerea domnului Gheorghe Malene, profesor de muzică la Seminarul Teologic din Făgăraş. Părintele paroh Sorin Suciu a primit din partea Î.P.S. Mitropolit distincţia de „iconom” ca recunoaştere pentru deosebita lucrare misionară, pastorală şi administrativă pe care a desfăşurat-o în această parohie timp de 10 ani, reuşind să strângă comunitatea în jurul bisericii şi să realizeze numeroase lucrări împreună: pictarea bisericii, schimbarea acoperişului şi a mobilierului acesteia şi ridicarea unei biserici din lemn în localitatea Paltin. De remarcat este faptul că biserica din Şinca Nouă a beneficiat de un sprijin excepţional din partea Primăriei şi în special a domnului Dumitru Flucuş, primarul acestei localităţi, care este şi membru activ în corul bisericii.
Sfânta Liturghie a fost urmată de o rugăciune de binecuvântare pentru cele 42 de familii cu peste 50 de ani de căsnicie, cărora li s-au înmânat şi diplome din partea Mitropoliei şi a Primăriei Şinca Nouă.
A urmat apoi slujba parastasului pentru eroii căzuţi în cele două războaie mondiale, pentru veteranii adormiţi întru Domnul dar şi pentru eroii luptei anticomuniste. Au fost pomeniţi şi „eroii credinţei”, strămoşii şincanilor de astăzi, cei care nu au cedat presiunii cu care se voia a le impune greco-catolicismul; pentru a nu părăsi credinţa ortodoxă, ei au fugit în jurul anului 1760 din satul Şinca Veche, lăsând în urmă casele, pământurile şi toată avuţia, au urcat pe valea râului Şinca şi s-au aşezat lângă un schit, formând un nou sat: Şinca Nouă.
Întreaga suflare a participat la slujba de sfinţire a monumentului închinat eroilor, ridicat la iniţiativa Primăriei în centrul satului. Aici au avut loc manifestări ale armatei şi s-au depus coroane cu flori în sunetul fanfarei, iar corul de copii al şcolii a susţinut un program artistic sub conducerea profesorului de religie. A fost sfinţit apoi noul sediu al Primăriei, printre invitaţi numărându-se o serie de personalităţi locale şi judeţene. Întreaga manifestare s-a încheiat la căminul cultural, unde întreaga suflare, săteni şi invitaţi, au fost invitaţi să ia parte la agapa creştină oferită în cinstea eroilor martiri.
Pr. Iosif Ciolan


Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 10 - noiembrie 2007

Niciun comentariu: