joi, 19 noiembrie 2009

Simbolul de credinţă (X)

După ce am parcurs împreună articolele despre Sfânta Treime (art. 1-8) şi despre Biserică (art. 9), în acest număr vom vorbi despre Sfintele Taine (art. 10) iar în numărul următor, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încheia parcurgerea Crezului vorbind despre credinţa noastră în viaţa veşnică (art. 11-12).

Cel de-al zecelea articol din Simbolul credinţei este: „Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor”. Prin aceste cuvinte noi mărturisim credinţa în lucrarea sfinţitoare pe care o face Dumnezeu în Biserica Sa prin Sfintele Taine. Chiar dacă amintim doar prima din cele şapte Sfinte Taine, Sfânta Taină a Botezului este poarta de intrare în creştinism şi dacă mărturisim credinţa noastră în puterea acestei Taine, atunci implicit mărturisim puterea revărsată de Dumnezeu asupra primitorilor tuturor Tainelor.

Sfintele Taine ale Bisericii
Numim Sfinte Taine slujbele Bisericii prin care se dă credincioşilor harul cel nevăzut al lui Dumnezeu. Spre deosebire de celelalte sfinte slujbe, Tainele au fost instituite de Însuşi Domnul Iisus Hristos. Iar prin harul dumnezeiesc înţelegem puterea sau energia necreată revărsată asupra credinciosului sau credincioşilor pentru care se săvârşeşte acea Sfântă Taină. Scopul primirii acestui har dumnezeiesc este mântuirea şi îndumnezeirea credinciosului.
Sfintele Taine sunt în număr de şapte:
  • 1. Botezul
  • 2. Ungerea cu Sfântul Mir (sau Mirungerea)
  • 3. Euharistia (sau Împărtăşania)
  • 4. Spovedania (sau Mărturisirea)
  • 5. Preoţia
  • 6. Cununia
  • 7. Maslul.

Săvârşitorii văzuţi ai Sfintelor Taine sunt clericii
Mântuitorul a lăsat Sfintele Taine Bisericii sale, cei care le săvârşeau fiind Apostolii Săi. Astăzi săvârşirea Tainelor pentru credincioşi e realizată de urmaşii Apostolilor: episcopii şi preoţii. Episcopul are dreptul să săvârşească toate Tainele, iar preotul poate să le săvârşească pe toate, ca trimis al episcopului, în afară de Taina Hirotoniei. Diaconul este ajutor al episcopului sau al preotului la sfintele slujbe şi nu are dreptul de a sluji singur, dar în caz de mare nevoie el poate să săvârşească Taina Botezului, însă numai dacă cel nebotezat este în pericol de moarte. În astfel de cazuri extreme Botezul poate fi săvârşit de orice creştin ortodox, prin afundarea sau stropirea cu apă curată de trei ori şi rostindu-se cuvintele: Se botează robul (roaba) lui Dumnezeu … (numele), în numele Tatălui, Amin şi al Fiului, Amin şi al Sfântului Duh, Amin, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Dacă cel botezat va supravieţui pericolului din cauza căruia s-a făcut Botezul de necesitate, atunci părinţii celui nou botezat sunt datori să-l înştiinţeze pe preot pentru a săvârşi după rânduiala Bisericii slujba Botezului până la sfârşit.

Săvârşitorul nevăzut al Tainelor e Iisus Hristos
Episcopii şi preoţii sunt săvârşitorii Sfintelor Taine, ei făcând toate gesturile şi actele Sfinte după rânduiala Bisericii, însă Săvârşitorul tainic, Care le sfinţeşte pe toate în chip nevăzut, este însuşi Domnul Iisus Hristos. De aceea lucrarea sfinţitoare a Tainelor nu este legată de vrednicia sau nevrednicia săvârşitorului văzut, care este preotul, ci de puterea dumnezeiască a Mântuitorului, săvârşitorul nevăzut al Tainei.
Pr. Ovidiu Bostan

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 34 - noiembrie 2009

Niciun comentariu: