luni, 21 ianuarie 2008

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Berivoii Mici


Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai iubiţi sfinţi, este mult îndrăgit şi în Ţara Făgăraşului, unde peste 20 de biserici îi poartă hramul. Una dintre ele este şi biserica din Berivoii Mici. Berivoiul, sat „de sub munte“ cu vederi pitoreşti, este împărţit în Berivoii Mari şi Mici. Cu toate că se numesc „Mici“, Berivoii Mici este un sat cu mai mulţi locuitori decât Berivoii Mari, dar şi mai tânăr.

Biserică de lemn arsă
Biserica actuală din Berivoii Mici, cu hramul “Sfântul Nicolae”, s-a ridicat pe fundaţia alteia mai vechi, construită din lemn. Vechiul lăcaş de cult, în ciuda tuturor încercărilor stăpânirii de atunci, a rămas în folosinţa ortodocşilor deşi presiunile de a-l ceda greco-catolicilor erau foarte mari. În anul 1789 biserica de lemn a fost pictată de zugravul Ioan din Turcheş, însă, după cum ne spune o mai veche monografie a satului, a fost arsă într-un incendiu dezastruos, care a distrus şi aproape 40 de gospodării.

Biserica actuală şi slujitorii ei
Biserica actuală a fost construită în anul 1877, sub păstorirea preotului Matei Chiujdea. Este construită din cărămidă şi piatră, în formă de corabie, cu un turn ridicat pe trei nivele.
În 1928, din contribuţia credincioşilor şi cu osârdia preotului Vasile Răduleţ, s-au procurat cele două clopote mari care împreună au 1100 kilograme. În 1958 biserica a fost dotată cu un policandru de fier forjat de dimensiuni mari, proiectat de preotul paroh din acea vreme, Constantin Prescure, şi mai târziu alte două policandre de dimensiuni mai mici. În perioada de îndelungată păstorire a părintelui Constantin Prescure (1956-1999), biserica şi-a îmbogăţit patrimoniul şi şi-a înfrumuseţat înfăţişarea prin veşminte noi icoane, vase de cult, sau covoare. Chiar şi structura interiorului s-a schimbat, pentru că în 1978, părintele împreună cu credincioşii au desfiinţat zidul despărţitor dintre altar şi naos, pentru a-l înlocui cu un iconostas sculptat în lemn de stejar, care a fost comandat la Neamţ. Icoanele catapetesmei au fost pictate pe lemn de către pictorul Tănase Mocănescu, din Sinaia.
Dintr-o cronică sumară a parohiei aflăm că în biserica „Sfântul Nicolae“ au slujit începând din anul 1821 următorii preoţi: Pavel Chiujdea, Ioan Chiujdea, Năftănăilă Răduleţ din Berivoii Mari, Matei Chiujdea – sub care s-a ridicat actuala biserică, Vasile Răduleţ, Andrei Aldea, Constantin Prescure, iar din 1999 actualul preot paroh, Ioan Puia.

Aproape de final…
În anul 2003 părintele Ioan împreună cu credincioşii parohiei au început lucrările şi la locaşul de cult, după ce au renovat casa parohială. În acel an biserica s-a înnoit cu un acoperiş refăcut complet din tablă de aluminiu, iar în anul următor s-a trecut la tencuirea pereţilor pentru înzestrarea bisericii cu cea mai frumoasă podoabă, pictura. În acelaşi an s-a înlocuit duşumeaua din lemn, deteriorată, cu o pardoseală de gresie, iar ferestrele cu geam de tip termopan.
În cursul anului 2005 au început lucrările efective la pictură, executate de pictorul Oprea Pioară şi a fost finalizat altarul şi prima boltă din naos, iar în cursul anului 2006 s-a acoperit şi cea de-a treia boltă. În 2007 s-a pictat şi ultima boltă reprezentând-o pe Maica Domnului rugându-se, acum fiind realizate aproape trei sferturi din minunata pictură bizantină care aduce cerul pe pământ, iar pe noi ne îndeamnă să ne ridicăm la cer.
Pr. Răzvan Timofte

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 12 - ianuarie 2008

Niciun comentariu: