joi, 9 aprilie 2009

Cânt în duh de rugăciune la Viştea de Sus

Tradiţia continuă la Viştea de Sus, unde duminică, 22 martie, în duminica precedentă sărbătorii Bunei Vestiri, a avut loc cea de-a patra ediţie a Festivalului de cântări religioase „Buna Vestire”. Situat în duhul tradiţiei inaugurate în vremea Mitropolitului Andrei Şaguna, festivalul a adunat în acest an 13 coruri din două judeţe.


Iniţiativa Mitropolitului Andrei Şaguna
S-a scurs mai mult de un secol şi jumătate de când, la propunerea Mitropolitului Andrei Şaguna, s-a inaugurat în spaţiul transilvănean cântarea corală, întrucât: „În biserica sa catedrală, Şaguna a introdus mai întâi cântarea chorală după note (1850) iar în 1854 a tipărit cântările Liturghiei Sfântului Ioan Chrisostom pentru chor mixt în patru voci”. Introducerea cântării corale în Biserica Ortodoxă transilvăneană s-a datorat în mare parte spiritului de reformă de care a fost cuprinsă întreaga societate românească în secolul al XIX-lea.
De atunci şi până astăzi iniţiativele mitropolitului au prins contur în bisericile ortodoxe din cuprinsul eparhiei sale. Polifonia corală s-a manifestat pregnant în Ţara Făgăraşului odată cu înfiinţarea corului mixt, în 1871, care - sub conducerea teologului Vincenţiu Grama - „de mai multe ori a cântat liturghia în biserică”. Prin acţiunile organizate sub egida ASTRA la Făgăraş s-au ţinut cursurile dirijorale din vara anilor 1935 şi 1936 realizate prin străduinţa, priceperea şi destoinicia profesorului Iorgu Sandu. Pregătirea celor 40 de absolvenţi-învăţători a amplificat şi generalizat fenomenul muzical coral în arealul făgărăşean, organizându-se anual concursuri ale formaţiilor corale.

Pe urmele vrednicilor înaintaşi
Festivalul de cântări religioase „Buna Vestire” organizat an de an la Viştea de Sus este o dovadă incontestabilă a faptului că spiritul şagunian alături de străduinţa vrednicilor înaintaşi, dascălii de muzică şi dirijorii făgărăşeni, dăinuiesc şi sunt mereu prezente în conştiinţa contemporaneităţii. Existenţa corurilor parohiale, în majoritate săteşti, fac dovada elocventă a acestui fapt.
Ediţia a IV-a a Festivalul „Buna Vestire”, ţinut în Duminica a treia din Post, închinată Sfintei Cruci, a reunit coruri din protopopiatele Făgăraş şi Avrig. Cele 13 formaţii corale prezente au interpretat, monodic şi polifonic, piese religioase şi pricesne populare în cinstea Bunei Vestiri şi a Sfintei Cruci, arătând că vestea cea bună a mântuirii neamului omenesc se realizează prin jertfa de pe Cruce a Mielului nevinovat, Fiul lui Dumnezeu întrupat, şi vestind în chip profetic că „prin sufletul Maicii va trece sabia”.

Recunoaşterea ostenelii şi dăruirii


Alături de organizatori, preşedintele Juriului, Prea Sfinţitul Andrei Făgărăşeanul a înmânat premiile celor mai reprezentative formaţii corale şi dirijorilor care le-au îndrumat, încurajând şi binecuvântând osteneala şi dăruirea celor care se jertfesc pe altarul credinţei prin artă şi prin cânt, în efortul comun de exprimare cantabilă, polifonică, a rugăciunii:
Premiul I : Corul Parohiei din Şinca Nouă - dirijor: Prof. Gheorghe Malene
Corul Parohiei din Viştea de Sus - dirijor: Prof. Liviu Boantă
Premiul II: Corul Parohiei din Viştea de Jos - dirijor: Prof. Gheorghe Malene
Corul „Armonia“ al Parohiei „Sf. Ilie“ din Victoria - dirijor: Prof. Ioan Timoftă
Premiul III: Corul Parohiei din Drăguş - dirijor: teolog Alexandru Bobeica
Corul Parohiei din Sâmbăta de Sus-Răsăriteană - dirijor: Alina Moldovan
Piesele corale şi pricesnele care au răsunat la Viştea de Sus au avut menirea de a înălţa sufletele către Dumnezeu, prin rugăciune în cânt şi armonie, uşurând drumul spre Înviere.
Prof. Drd. Gheorghe Malene

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 27 - aprilie 2009

Niciun comentariu: