marți, 13 ianuarie 2009

Despre cine este vorba?

În multe versete din Sfânta Scriptură găsim trimiteri la diferite animale. Ştii să completezi animalul potrivit? Dacă nu, caută în Biblie versetul respectiv.

Însă …………. Era cel mai şiret dintre toate fiarele de pe pământ. (Facere 3, 1)

Abel a fost păstor de ………, iar Cain lucrător de pământ. (Facere 4, 2)

Du-te, leneşule, la ………. şi vezi munca ei şi prinde minte! Ea, care nu are nici mai-mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor, îşi pregăteşte de cu vară hrana ei şi îşi strânge la seceriş mâncare. Sau mergi la ……….. şi vezi cât e de harnică şi ce lucrare iscusită săvârşeşte. Munca ei o folosesc spre sănătate şi regii şi oamenii de rând. Ea e iubită şi lăudată de toţi, deşi e slabă în putere, dar e minunată cu iscusinţa. (Pilde 6, 6-8)

Şi …………. S-a întors la Noe spre seară, şi avea în ciocul său o ramură verde de măslin. (Facere 8, 11)

Ioan Botezătorul avea îmbrăcămintea din păr de ………… şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era …………… şi miere sălbatică. (Matei 3, 4)

Aşa se întâmplă cu toţi cei care uită de Dumnezeu, speranţa li se veştejeşte, iar încrederea le e spulberată ca o pânză de ………….. . (Iov 8, 13-14)

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 24, ianuarie 2009

Niciun comentariu: